Universities in Poland by location

Polish Universities

Introduction

Where are the top Universities in Poland located? uniRank answers this question by publishing a list of 129 Polish Universities ordered by location (main campus location) and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

With this webpage, uniRank aims to provide a complete listing, sorted by location, of all Polish Universities and Colleges with their ranking.

Polish Universities by location


sort by: rank a-z town oldest
filter by: public private non-profit for-profit

# University Town
24 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
26 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
60 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
95 Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Bialymstoku Bialystok ...
91 Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biala
118 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
42 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich Bydgoszcz
106 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
111 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chelmie Chelm
123 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
36 Politechnika Czestochowska Czestochowa
61 Uniwersytet Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
113 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
116 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
52 Akademia WSB Dabrowa Górnicza ...
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
10 Politechnika Gdanska Gdansk
46 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
97 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
99 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
114 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
54 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
13 Politechnika Slaska Gliwice
11 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
51 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
80 Akademia Górnoslaska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
84 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
86 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
98 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
49 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
76 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
117 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
119 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
108 Politechnika Koszalinska Koszalin
102 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
23 Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
55 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
69 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
87 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
88 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
94 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
100 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
25 Politechnika Lódzka Lodz
39 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
45 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
63 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
81 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
82 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
89 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
90 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
104 Akademia Lomzynska Lomza
15 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
37 Politechnika Lubelska Lublin
58 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
74 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
77 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
96 Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie Lublin ...
62 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
20 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
120 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
31 Uniwersytet Opolski Opole
34 Politechnika Opolska Opole
105 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
121 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
12 Politechnika Poznanska Poznan
14 Uczelnie WSB Merito Poznan ...
47 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
48 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
53 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
72 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
75 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
110 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
85 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
21 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów ...
32 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
65 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
59 Uniwersytet Pomorski w Slupsku Slupsk
33 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
70 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
71 Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin
93 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
112 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
125 Akademia Nauk Stosowanych w Walczu Walcz
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
5 Politechnika Warszawska Warsaw ...
18 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw
19 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
29 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
30 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
40 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
43 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
64 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
66 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warsaw
67 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
73 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warsaw
78 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
83 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
103 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
107 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
109 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
124 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warsaw
Un Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warsaw
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
27 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich we Wroclawiu Wroclaw
44 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
56 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
68 Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wroclawiu Wroclaw
79 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
101 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
115 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
Un Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
28 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
Legend: Un Unranked + Add University

Country Featured Universities

Unlock your University's potential: spotlight your Institution on UniRank for leads, local recognition and branding. Enquiry now to feature your University here.

Share Universities by location

Interesting? Don't forget to share this Polish University listing by location.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related Polish University resources


Since 2005, with uniRank's World Universities Search Engine and rankings, you can easily find information about Polish Universities and Colleges and explore higher education opportunities in Europe.

© uniRank since 2005