Oldest Universities in Poland

Oldest Universities in Poland

Introduction

What are the oldest Universities in Poland? uniRank answers this question by publishing a list of 129 Polish Universities sorted by year of foundation and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

uniRank aims to highlight which Polish Universities have the longest history and tradition and whether this correlates to their uniRank University Ranking.

Oldest Universities in Poland


sort by: rank a-z town oldest
filter by: public private non-profit for-profit

# University Town
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
73 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warsaw
18 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
69 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
5 Politechnika Warszawska Warsaw ...
53 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
87 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
55 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
67 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
10 Politechnika Gdanska Gdansk
19 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
12 Politechnika Poznanska Poznan
72 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
75 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
110 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
54 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
66 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warsaw
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
47 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
78 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
86 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
15 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
81 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
27 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich we Wroclawiu Wroclaw
25 Politechnika Lódzka Lodz
17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
89 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
39 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
13 Politechnika Slaska Gliwice
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
46 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
100 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
23 Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
68 Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wroclawiu Wroclaw
79 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
44 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
97 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
71 Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin
70 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
101 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
82 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
51 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
36 Politechnika Czestochowska Czestochowa
26 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
48 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
58 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
45 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
94 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
60 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
85 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
Un Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warsaw
56 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
42 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich Bydgoszcz
21 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów ...
37 Politechnika Lubelska Lublin
109 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
30 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
74 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
76 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
34 Politechnika Opolska Opole
108 Politechnika Koszalinska Koszalin
33 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
11 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
99 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
65 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
59 Uniwersytet Pomorski w Slupsku Slupsk
49 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
84 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
61 Uniwersytet Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
106 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
120 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
80 Akademia Górnoslaska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
62 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
113 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
83 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
116 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
121 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
43 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
95 Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Bialymstoku Bialystok ...
93 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
107 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
63 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
64 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
31 Uniwersytet Opolski Opole
14 Uczelnie WSB Merito Poznan ...
40 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
52 Akademia WSB Dabrowa Górnicza ...
88 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
103 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
29 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
118 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
117 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
Un Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
124 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warsaw
90 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
24 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
96 Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie Lublin ...
114 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
20 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
77 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
102 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
105 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
119 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
123 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
111 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chelmie Chelm
115 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
98 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
28 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
32 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
91 Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biala
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
125 Akademia Nauk Stosowanych w Walczu Walcz
104 Akademia Lomzynska Lomza
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
112 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
Legend: Un Unranked + Add University

Country Featured Universities

Unlock your University's potential: spotlight your Institution on UniRank for leads, local recognition and branding. Enquiry now to feature your University here.

Share Oldest Universities

Interesting? Don't forget to share the oldest Polish Universities with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related Polish University resources


Since 2005, with uniRank's World Universities Search Engine and rankings, you can easily find information about Polish Universities and Colleges and explore higher education opportunities in Europe.

© uniRank since 2005