Oldest Universities in Poland

Introduction

What are the oldest Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a list of 127 Polish Universities ordered by year of establishment and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to highlight which Polish Universities have the longest history and tradition and how this correlates to their uniRank University Ranking.

Oldest Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
7 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
25 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
90 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
23 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
84 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
5 Politechnika Warszawska Warsaw ...
58 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
99 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
72 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
71 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
13 Politechnika Gdanska Gdansk
20 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
3 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
93 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
76 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
17 Politechnika Poznanska Poznan
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
95 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
48 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
74 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
38 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
73 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
100 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
59 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
14 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
56 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
27 Politechnika Lódzka Lodz
94 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
83 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
15 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
11 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
22 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
50 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
8 Politechnika Wroclawska Wroclaw
79 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
32 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
91 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
89 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
119 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Krakow
43 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
106 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
75 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
113 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
110 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
61 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
80 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
37 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
41 Politechnika Czestochowska Czestochowa
40 Politechnika Bialostocka Bialystok
96 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
60 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
68 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
49 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
67 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
66 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
52 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
46 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
12 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
30 Politechnika Lubelska Lublin
45 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
101 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
70 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
55 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
31 Politechnika Opolska Opole
54 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
87 Politechnika Koszalinska Koszalin
10 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
63 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
57 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
29 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
42 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
81 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
88 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
107 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
116 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
77 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
82 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
97 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
114 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
92 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
108 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
24 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
65 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
39 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
112 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
62 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
105 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
53 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
16 Wyzsze Szkoly Bankowe Poznan ...
28 Uniwersytet Opolski Opole
35 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
104 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
Un Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu Wroclaw
123 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
69 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
85 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
34 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
111 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
115 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
102 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
124 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
51 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
18 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
103 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
86 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
109 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
78 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
121 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
120 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
117 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
33 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
44 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
64 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
118 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
98 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
36 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
Legend: Un Unranked

Related resources