Oldest Universities in Poland

Introduction

What are the oldest Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a list of 127 Polish Universities ordered by year of establishment and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to highlight which Polish Universities have the longest history and tradition and how this correlates to their uniRank University Ranking.

Oldest Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
19 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
85 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
24 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
82 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
3 Politechnika Warszawska Warsaw ...
51 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
97 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
73 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
65 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
11 Politechnika Gdanska Gdansk
20 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
18 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
14 Politechnika Poznanska Poznan
92 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
76 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
61 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
91 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
79 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
29 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
32 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
66 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
101 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
59 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
16 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
27 Politechnika Lódzka Lodz
83 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
87 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
55 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
13 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
23 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
15 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
49 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
93 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
80 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
31 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
114 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Krakow
90 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
109 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
103 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
46 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
68 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
75 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
107 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
81 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
47 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
28 Politechnika Czestochowska Czestochowa
34 Politechnika Bialostocka Bialystok
58 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
64 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
54 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
104 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
72 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
74 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
44 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
37 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
43 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
12 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
33 Politechnika Lubelska Lublin
102 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
42 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
69 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
56 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
25 Politechnika Opolska Opole
88 Politechnika Koszalinska Koszalin
50 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
10 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
57 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
71 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
22 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
48 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
67 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
84 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
112 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
115 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
78 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
77 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
100 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
95 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
117 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
96 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
26 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
62 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
40 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
52 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
60 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
111 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
108 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
17 Wyzsze Szkoly Bankowe Poznan ...
36 Uniwersytet Opolski Opole
39 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
110 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
Un Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu Wroclaw
122 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
70 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
38 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
86 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
105 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
45 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
99 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
119 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
118 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
53 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
98 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
94 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
113 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
123 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
89 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
121 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
116 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
35 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
41 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
63 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
120 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
106 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
30 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
Legend: Un Unranked

Related resources