Top Non-Profit Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Non-Profit Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Non-Profit Polish Universities ranked by the 2021 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Non-Profit Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Non-Profit Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warszawa
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
3 Politechnika Warszawska Warszawa ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów
10 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
15 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
12 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
25 Politechnika Lódzka Lodz
8 Politechnika Wroclawska Wroclaw
34 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
36 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
11 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
14 Politechnika Slaska Gliwice
13 Politechnika Gdanska Gdansk
16 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
17 Politechnika Poznanska Poznan
29 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
31 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
22 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
24 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
30 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
33 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
27 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
23 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warszawa
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
19 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
87 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
40 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
43 Politechnika Czestochowska Czestochowa
46 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
57 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
55 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warszawa
38 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
42 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
37 Uniwersytet Opolski Opole
45 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warszawa
47 Politechnika Lubelska Lublin
48 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
49 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
54 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
51 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
50 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
60 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
52 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
59 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
65 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
58 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
73 Politechnika Koszalinska Koszalin
53 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
56 Politechnika Opolska Opole
66 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
63 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
67 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
62 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
70 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warszawa
102 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
74 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
81 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
68 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
80 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
77 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
69 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
64 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
79 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
75 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
82 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
83 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
76 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
84 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
86 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
90 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
91 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
89 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warszawa ...
85 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
88 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
95 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
99 Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile Pila
97 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
101 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
108 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
100 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
103 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
109 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
106 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
111 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
115 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
116 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
114 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
113 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa
119 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
118 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
105 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
123 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warszawa
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
124 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
125 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
127 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
Legend: Un Unranked

Related resources