Top Non-Profit Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Non-Profit Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Non-Profit Polish Universities ranked by the 2019 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Non-Profit Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Non-Profit Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
3 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
5 Politechnika Warszawska Warsaw ...
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
8 Politechnika Wroclawska Wroclaw
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
10 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
11 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
12 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
13 Politechnika Gdanska Gdansk
14 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
15 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
17 Politechnika Poznanska Poznan
18 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
20 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
22 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
23 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
24 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
25 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
27 Politechnika Lódzka Lodz
28 Uniwersytet Opolski Opole
29 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
30 Politechnika Lubelska Lublin
31 Politechnika Opolska Opole
32 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
33 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
36 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
37 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
38 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
39 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
40 Politechnika Bialostocka Bialystok
41 Politechnika Czestochowska Czestochowa
42 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
43 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
44 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
45 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
46 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
48 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
49 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
50 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
52 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
54 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
55 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
56 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
57 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
58 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
59 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
60 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
61 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
63 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
64 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
65 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
66 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
67 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
68 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
70 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
71 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
72 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
73 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
74 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
75 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
76 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
77 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
78 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
79 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
80 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
81 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
83 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
84 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
87 Politechnika Koszalinska Koszalin
88 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
89 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
90 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
91 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
93 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
94 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
95 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
96 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
98 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
99 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
101 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
102 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
106 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
107 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
109 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
110 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
113 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
115 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
116 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
118 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
119 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Krakow
120 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
121 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
123 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
124 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Legend: Un Unranked

Related resources