Top Non-Profit Universities in Poland

Top Non-Profit Universities in Poland

Introduction

What are the top Non-Profit Universities in Poland? uniRank answers this question by publishing a complete list of Non-Profit Polish higher education institutions ranked by the 2024 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

uniRank aims to provide a non-academic League Table of the top Non-Profit Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Non-Profit Universities in Poland


sort by: rank a-z town oldest
filter by: public private non-profit for-profit

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
5 Politechnika Warszawska Warsaw ...
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
10 Politechnika Gdanska Gdansk
11 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
12 Politechnika Poznanska Poznan
13 Politechnika Slaska Gliwice
15 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
18 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw
19 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
20 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
21 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów ...
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
23 Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
24 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
25 Politechnika Lódzka Lodz
26 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
27 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich we Wroclawiu Wroclaw
28 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
30 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
31 Uniwersytet Opolski Opole
32 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
33 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
34 Politechnika Opolska Opole
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
36 Politechnika Czestochowska Czestochowa
37 Politechnika Lubelska Lublin
38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
39 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
42 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich Bydgoszcz
43 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
44 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
45 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
46 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
47 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
48 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
49 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
51 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
52 Akademia WSB Dabrowa Górnicza ...
53 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
54 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
55 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
56 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
58 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
59 Uniwersytet Pomorski w Slupsku Slupsk
60 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
61 Uniwersytet Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
65 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
66 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warsaw
67 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
68 Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wroclawiu Wroclaw
69 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
70 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
71 Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin
72 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
73 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warsaw
74 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
75 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
76 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
78 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
79 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
80 Akademia Górnoslaska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
81 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
82 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
84 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
85 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
86 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
87 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
89 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
91 Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biala
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
93 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
94 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
97 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
98 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
99 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
100 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
101 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
104 Akademia Lomzynska Lomza
105 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
106 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
108 Politechnika Koszalinska Koszalin
109 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
110 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
111 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chelmie Chelm
112 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
115 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
117 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
120 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
123 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
124 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warsaw
125 Akademia Nauk Stosowanych w Walczu Walcz
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
Un Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warsaw
Un Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
Legend: Un Unranked + Add University

Country Featured Universities

Unlock your University's potential: spotlight your Institution on UniRank for leads, local recognition and branding. Enquiry now to feature your University here.

Share Non-Profit Universities

Interesting? Don't forget to share these Non-Profit Universities in Poland with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related Polish University resources


Since 2005, with uniRank's World Universities Search Engine and rankings, you can easily find information about Polish Universities and Colleges and explore higher education opportunities in Europe.

© uniRank since 2005