Top Non-Profit Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Non-Profit Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Non-Profit Polish Universities ranked by the 2019 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Non-Profit Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Non-Profit Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
3 Politechnika Warszawska Warsaw ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
10 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
11 Politechnika Gdanska Gdansk
12 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
13 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
14 Politechnika Poznanska Poznan
15 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
16 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
18 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
19 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
20 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
22 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
23 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
24 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
25 Politechnika Opolska Opole
26 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
27 Politechnika Lódzka Lodz
28 Politechnika Czestochowska Czestochowa
29 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
30 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
31 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
32 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
33 Politechnika Lubelska Lublin
34 Politechnika Bialostocka Bialystok
35 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
36 Uniwersytet Opolski Opole
37 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
40 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
41 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
42 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
43 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
44 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
46 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
47 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
48 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
49 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
50 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
51 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
53 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
54 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
55 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
56 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
57 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
58 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
59 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
60 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
61 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
63 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
64 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
65 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
66 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
67 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
68 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
69 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
71 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
72 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
73 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
74 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
75 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
76 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
78 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
79 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
80 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
81 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
82 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
83 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
84 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
85 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
87 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
88 Politechnika Koszalinska Koszalin
89 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
90 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
91 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
92 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
93 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
97 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
99 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
102 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
103 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
104 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
106 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
107 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
109 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
112 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
113 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
114 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Krakow
115 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
118 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
119 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
120 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
121 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
122 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
123 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Legend: Un Unranked

Related resources