Top Non-Profit Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Non-Profit Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Non-Profit Polish Universities ranked by the 2020 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Non-Profit Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Non-Profit Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warszawa
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
3 Politechnika Warszawska Warszawa ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
5 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
8 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
9 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
10 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
11 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
12 Politechnika Slaska Gliwice
13 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
15 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
16 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
17 Politechnika Gdanska Gdansk
18 Politechnika Poznanska Poznan
20 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
21 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
22 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warszawa
23 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
24 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
25 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
26 Politechnika Lubelska Lublin
27 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
28 Politechnika Opolska Opole
29 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
30 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
31 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
33 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
34 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
35 Politechnika Czestochowska Czestochowa
36 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
37 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
38 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
39 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
40 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
41 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
42 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
43 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warszawa
44 Uniwersytet Opolski Opole
45 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
46 Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
47 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
48 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
49 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
51 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
52 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
53 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
54 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
55 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
57 Politechnika Lódzka Lodz
58 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
59 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
60 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
61 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
62 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
63 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
64 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
67 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warszawa
68 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
69 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
70 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
71 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
73 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
74 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
75 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
76 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
77 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
78 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
79 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
80 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
81 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
82 Politechnika Koszalinska Koszalin
85 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
86 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
87 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warszawa ...
88 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
89 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
91 Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile Pila
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
93 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
95 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
96 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
97 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
98 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
99 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
105 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
107 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
108 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
109 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
110 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
111 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
113 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
114 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa
115 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
116 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
117 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
118 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa
119 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
123 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Legend: Un Unranked

Related resources