Top Polish Universities on YouTube

October 2019 YouTube University Ranking

Introduction

What are the most popular Polish Universities on YouTube? uniRank tries to answer this question by publishing the 2019 YouTube University Ranking (October 2019) of all Polish higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format

Polish Universities on YouTube (October 2019)

Rank University Subscribers
1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich's YouTube page 17,400
2 Politechnika Wroclawska Politechnika Wroclawska's YouTube page 12,000
3 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski's YouTube page 9,000
4 Wojskowa Akademia Techniczna Wojskowa Akademia Techniczna's YouTube page 7,200
5 Uniwersytet Slaski w Katowicach Uniwersytet Slaski w Katowicach's YouTube page 7,140
6 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Uniwersytet Medyczny w Lodzi's YouTube page 5,090
7 Uniwersytet Jagiellonski Uniwersytet Jagiellonski's YouTube page 3,960
8 Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu's YouTube page 2,410
9 Wyzsze Szkoly Bankowe Wyzsze Szkoly Bankowe's YouTube page 2,410
10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II's YouTube page 2,380
11 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie's YouTube page 1,760
12 Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górniczo-Hutnicza's YouTube page 1,750
13 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie's YouTube page 1,680
14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza's YouTube page 1,660
15 Uniwersytet Lódzki Uniwersytet Lódzki's YouTube page 1,490
16 Politechnika Gdanska Politechnika Gdanska's YouTube page 1,480
17 Akademia Leona Kozminskiego Akademia Leona Kozminskiego's YouTube page 1,340
18 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Szkola Glówna Handlowa w Warszawie's YouTube page 1,230
19 Politechnika Slaska w Gliwicach Politechnika Slaska w Gliwicach's YouTube page 1,080
20 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu's YouTube page 1,050
21 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna's YouTube page 971
22 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula's YouTube page 938
23 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu's YouTube page 791
24 Uniwersytet Wroclawski Uniwersytet Wroclawski's YouTube page 764
25 Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska's YouTube page 757
26 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska's YouTube page 682
27 Politechnika Lódzka Politechnika Lódzka's YouTube page 640
28 Politechnika Opolska Politechnika Opolska's YouTube page 625
29 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie's YouTube page 577
30 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie's YouTube page 518
31 Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski's YouTube page 496
32 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie's YouTube page 493
33 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej's YouTube page 469
34 Uczelnia Lazarskiego Uczelnia Lazarskiego's YouTube page 468
35 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania's YouTube page 429
36 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu's YouTube page 405
37 Uniwersytet Gdanski Uniwersytet Gdanski's YouTube page 402
38 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu's YouTube page 379
39 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu's YouTube page 371
40 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach's YouTube page 367
41 Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski's YouTube page 354
42 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Politechnika Swietokrzyska w Kielcach's YouTube page 352
43 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie's YouTube page 335
44 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza's YouTube page 305
45 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach's YouTube page 285
46 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki's YouTube page 277
47 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie's YouTube page 259
48 Politechnika Poznanska Politechnika Poznanska's YouTube page 257
49 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku's YouTube page 250
50 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu's YouTube page 239
51 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny's YouTube page 237
52 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu's YouTube page 227
53 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi's YouTube page 218
54 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie's YouTube page 214
55 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy's YouTube page 213
56 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach's YouTube page 209
57 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie's YouTube page 203
58 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy's YouTube page 197
59 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi's YouTube page 193
60 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie's YouTube page 191
61 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja's YouTube page 187
62 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu's YouTube page 183
63 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku's YouTube page 169
64 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie's YouTube page 157
65 Akademia Muzyczna w Gdansku Akademia Muzyczna w Gdansku's YouTube page 149
66 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdanski Uniwersytet Medyczny's YouTube page 149
67 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi's YouTube page 138
68 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu's YouTube page 136
69 Politechnika Czestochowska Politechnika Czestochowska's YouTube page 132
70 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie's YouTube page 122
71 Uniwersytet Morski w Gdyn Uniwersytet Morski w Gdyn's YouTube page 107
72 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile's YouTube page 104
73 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University's YouTube page 101
74 Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie's YouTube page 99
75 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie's YouTube page 89
76 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu's YouTube page 78
77 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie's YouTube page 78
78 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie's YouTube page 75
79 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu's YouTube page 75
80 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna's YouTube page 70
81 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie's YouTube page 68
82 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie's YouTube page 67
83 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy's YouTube page 65
84 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach's YouTube page 59
85 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach's YouTube page 52
86 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie's YouTube page 52
87 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie's YouTube page 50
88 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach's YouTube page 36
89 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku's YouTube page 35
90 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi's YouTube page 31
91 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie's YouTube page 31
92 Uniwersytet w Bialymstoku Uniwersytet w Bialymstoku's YouTube page 30
93 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie's YouTube page 30
94 Akademia Pomorska w Slupsku Akademia Pomorska w Slupsku's YouTube page 28
95 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu's YouTube page 26
96 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu's YouTube page 25
97 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach's YouTube page 23
98 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza's YouTube page 19
99 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie's YouTube page 15
100 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach's YouTube page 10
101 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku's YouTube page 7
102 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku's YouTube page 4
103 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka's YouTube page 0
104 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych's YouTube page 0
105 Politechnika Bialostocka Politechnika Bialostocka's YouTube page 0
106 Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS's YouTube page 0
107 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Uczelnia Jana Wyzykowskiego's YouTube page 0
108 Uniwersytet Szczecinski Uniwersytet Szczecinski's YouTube page 0

Report errors

Related resources