Top Polish Universities on YouTube

May 2020 YouTube University Ranking

Introduction

What are the most popular Polish Universities on YouTube? uniRank tries to answer this question by publishing the 2020 YouTube University Ranking (May 2020) of all Polish higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format

Polish Universities on YouTube (May 2020)

Rank University Subscribers
1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich's YouTube page 17,500
2 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski's YouTube page 15,100
3 Politechnika Wroclawska Politechnika Wroclawska's YouTube page 12,800
4 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego's YouTube page 9,090
5 Uniwersytet Slaski w Katowicach Uniwersytet Slaski w Katowicach's YouTube page 7,680
6 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Uniwersytet Medyczny w Lodzi's YouTube page 6,770
7 Uniwersytet Jagiellonski Uniwersytet Jagiellonski's YouTube page 5,690
8 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu's YouTube page 3,270
9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II's YouTube page 2,900
10 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu's YouTube page 2,650
11 Uniwersytet Lódzki Uniwersytet Lódzki's YouTube page 2,290
12 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego's YouTube page 2,290
13 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie's YouTube page 2,090
14 Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górniczo-Hutnicza's YouTube page 1,880
15 Szkola Filmowa w Lodzi Szkola Filmowa w Lodzi's YouTube page 1,710
16 Politechnika Gdanska Politechnika Gdanska's YouTube page 1,690
17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu's YouTube page 1,630
18 Akademia Leona Kozminskiego Akademia Leona Kozminskiego's YouTube page 1,600
19 Politechnika Slaska Politechnika Slaska's YouTube page 1,510
20 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Szkola Glówna Handlowa w Warszawie's YouTube page 1,490
21 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula's YouTube page 1,130
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu's YouTube page 974
23 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska's YouTube page 954
24 Uniwersytet Wroclawski Uniwersytet Wroclawski's YouTube page 904
25 Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska's YouTube page 869
26 Politechnika Lódzka Politechnika Lódzka's YouTube page 771
27 Politechnika Opolska Politechnika Opolska's YouTube page 702
28 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie's YouTube page 692
29 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej's YouTube page 684
30 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej's YouTube page 669
31 Uczelnia Lazarskiego Uczelnia Lazarskiego's YouTube page 600
32 Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski's YouTube page 589
33 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny's YouTube page 587
34 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku's YouTube page 581
35 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie's YouTube page 569
36 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania's YouTube page 469
37 Uniwersytet Gdanski Uniwersytet Gdanski's YouTube page 467
38 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu's YouTube page 428
39 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu's YouTube page 427
40 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu's YouTube page 415
41 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach's YouTube page 395
42 Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski's YouTube page 390
43 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Politechnika Swietokrzyska w Kielcach's YouTube page 390
44 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie's YouTube page 374
45 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza's YouTube page 362
46 Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski's YouTube page 347
47 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach's YouTube page 344
48 Politechnika Poznanska Politechnika Poznanska's YouTube page 314
49 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki's YouTube page 308
50 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku's YouTube page 301
51 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie's YouTube page 298
52 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy's YouTube page 282
53 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku's YouTube page 269
54 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu's YouTube page 267
55 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy's YouTube page 265
56 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi's YouTube page 249
57 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu's YouTube page 244
58 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie's YouTube page 242
59 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach's YouTube page 237
60 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi's YouTube page 237
61 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu's YouTube page 231
62 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie's YouTube page 228
63 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie's YouTube page 226
64 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdanski Uniwersytet Medyczny's YouTube page 211
65 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy's YouTube page 211
66 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie's YouTube page 204
67 Akademia Polonijna w Czestochowie Akademia Polonijna w Czestochowie's YouTube page 201
68 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie's YouTube page 181
69 Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie's YouTube page 179
70 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu's YouTube page 166
71 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi's YouTube page 165
72 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie's YouTube page 155
73 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego's YouTube page 146
74 Uniwersytet Morski w Gdyn Uniwersytet Morski w Gdyn's YouTube page 135
75 Politechnika Czestochowska Politechnika Czestochowska's YouTube page 134
76 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie's YouTube page 131
77 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University's YouTube page 122
78 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu's YouTube page 112
79 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie's YouTube page 109
80 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu's YouTube page 103
81 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie's YouTube page 95
82 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach's YouTube page 95
83 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie's YouTube page 89
84 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie's YouTube page 84
85 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie's YouTube page 82
86 Akademia Techniczno-Humanistyczna Akademia Techniczno-Humanistyczna's YouTube page 81
87 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach's YouTube page 80
88 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie's YouTube page 56
89 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie's YouTube page 53
90 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie's YouTube page 50
91 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach's YouTube page 47
92 Akademia Pomorska w Slupsku Akademia Pomorska w Slupsku's YouTube page 45
93 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie's YouTube page 43
94 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku's YouTube page 36
95 Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile's YouTube page 34
96 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi's YouTube page 31
97 Uniwersytet w Bialymstoku Uniwersytet w Bialymstoku's YouTube page 31
98 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie's YouTube page 30
99 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu's YouTube page 28
100 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu's YouTube page 26
101 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach's YouTube page 25
102 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza's YouTube page 21
103 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego's YouTube page 14
104 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych's YouTube page 12
105 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku's YouTube page 7
106 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku's YouTube page 5
107 Uniwersytet Szczecinski Uniwersytet Szczecinski's YouTube page 0
108 Politechnika Bialostocka Politechnika Bialostocka's YouTube page 0
109 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Uczelnia Jana Wyzykowskiego's YouTube page 0
110 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych's YouTube page 0
111 Uniwersytet SWPS Uniwersytet SWPS's YouTube page 0

Report errors

Related resources