A-Z Universities in Poland

Introduction

Which and how many Universities are located in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a comprehensive alphabetical list of 126 Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a comprehensive listing, sorted by alphabetical order, of all Polish Universities, Colleges and other higher-education institutions.

A-Z Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
23 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
101 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
72 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
34 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
74 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
110 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
105 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
99 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
107 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
106 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
108 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
89 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
71 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
103 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
60 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
88 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
79 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
97 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
109 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
67 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warszawa
115 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
80 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
98 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
95 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
86 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
87 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warszawa ...
70 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
104 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
114 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa
52 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
76 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
25 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
78 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
91 Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile Pila
117 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
111 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
123 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
24 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
35 Politechnika Czestochowska Czestochowa
17 Politechnika Gdanska Gdansk
82 Politechnika Koszalinska Koszalin
16 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
57 Politechnika Lódzka Lodz
26 Politechnika Lubelska Lublin
28 Politechnika Opolska Opole
18 Politechnika Poznanska Poznan
5 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów
12 Politechnika Slaska Gliwice
61 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
3 Politechnika Warszawska Warszawa ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
32 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warszawa ...
68 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
29 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
121 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
85 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
21 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
22 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warszawa
120 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
50 Uczelnia Lazarskiego Warszawa
118 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa
90 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
75 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
49 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
36 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
27 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
47 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
11 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
64 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
8 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
55 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
43 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warszawa
41 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
15 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
10 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
58 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
51 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
73 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
62 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
69 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
38 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
81 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
44 Uniwersytet Opolski Opole
39 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
59 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
93 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
45 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
48 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
54 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
42 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
13 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
19 Uniwersytet SWPS Warszawa ...
53 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
77 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
33 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
30 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
20 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
1 Uniwersytet Warszawski Warszawa
9 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
40 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
31 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
46 Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
66 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
102 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
116 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
112 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
119 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
56 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi Lodz
113 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
83 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warszawa
94 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
100 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warszawa
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
96 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
65 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
84 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
14 Wyzsze Szkoly Bankowe Poznan ...
63 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
37 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
Legend: Un Unranked

Related resources