A-Z list of Universities in Poland

A-Z Universities in Poland

Introduction

How is a specific Polish University or College ranked and where is it located in Poland according to uniRank? uniRank answers this question by publishing a comprehensive alphabetical list of 129 Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization.
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

With this webpage, uniRank aims to provide a complete listing, sorted by alphabetical order from A to Z, of all Polish Universities and Colleges with their ranking and location.

A-Z Universities in Poland


sort by: rank a-z town oldest
filter by: public private non-profit for-profit

# University Town
50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
80 Akademia Górnoslaska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
63 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
43 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
104 Akademia Lomzynska Lomza
106 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
89 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
110 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
101 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
86 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
97 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
87 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
105 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
125 Akademia Nauk Stosowanych w Walczu Walcz
66 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warsaw
116 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
79 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
69 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
81 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
98 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
67 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
100 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
52 Akademia WSB Dabrowa Górnicza ...
99 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
94 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
75 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
84 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
68 Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wroclawiu Wroclaw
78 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
112 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
118 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
109 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
46 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
115 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
123 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
111 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chelmie Chelm
26 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
42 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich Bydgoszcz
36 Politechnika Czestochowska Czestochowa
10 Politechnika Gdanska Gdansk
108 Politechnika Koszalinska Koszalin
17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
25 Politechnika Lódzka Lodz
37 Politechnika Lubelska Lublin
71 Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin
34 Politechnika Opolska Opole
12 Politechnika Poznanska Poznan
21 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów ...
13 Politechnika Slaska Gliwice
76 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
5 Politechnika Warszawska Warsaw ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
40 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
70 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
51 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
119 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
82 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
18 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw
19 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
121 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
64 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
124 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warsaw
83 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
14 Uczelnie WSB Merito Poznan ...
72 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
91 Uniwersytet Bielsko-Bialski Bielsko-Biala
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
47 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
44 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
61 Uniwersytet Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
49 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
30 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
39 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
15 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
48 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
27 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich we Wroclawiu Wroclaw
60 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
45 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
58 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
54 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
73 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warsaw
31 Uniwersytet Opolski Opole
59 Uniwersytet Pomorski w Slupsku Slupsk
65 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
74 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
53 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
56 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
55 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
32 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
11 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
29 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
33 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
85 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
24 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
20 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
28 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
23 Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
Un Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warsaw
95 Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Bialymstoku Bialystok ...
62 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
102 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
77 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
117 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
90 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
120 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
103 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
113 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
107 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
96 Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie Lublin ...
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
Un Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
88 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
114 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
93 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
Legend: Un Unranked + Add University

Country Featured Universities

Unlock your University's potential: spotlight your Institution on UniRank for leads, local recognition and branding. Enquiry now to feature your University here.

Share A-Z University List

Interesting? Don't forget to share this Polish University A-Z listing with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related Polish University resources


Since 2005, with uniRank's World Universities Search Engine and rankings, you can easily find information about Polish Universities and Colleges and explore higher education opportunities in Europe.

© uniRank since 2005