A-Z Universities in Poland

Introduction

Which and how many Universities are located in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a comprehensive alphabetical list of 127 Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a comprehensive listing, sorted by alphabetical order, of all Polish Universities, Colleges and other higher-education institutions.

A-Z Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
31 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
32 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
19 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
75 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
116 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
36 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
114 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
108 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
101 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
106 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
91 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
83 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
117 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
77 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
84 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
80 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
34 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
109 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
70 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warszawa
115 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
65 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
127 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
103 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
85 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
86 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
89 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warszawa ...
76 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
118 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
121 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
113 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa
57 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
82 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
27 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
95 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
99 Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile Pila
111 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
102 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
100 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
125 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
29 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
43 Politechnika Czestochowska Czestochowa
13 Politechnika Gdanska Gdansk
73 Politechnika Koszalinska Koszalin
16 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
25 Politechnika Lódzka Lodz
47 Politechnika Lubelska Lublin
56 Politechnika Opolska Opole
17 Politechnika Poznanska Poznan
9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów
14 Politechnika Slaska Gliwice
33 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
3 Politechnika Warszawska Warszawa ...
8 Politechnika Wroclawska Wroclaw
41 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warszawa ...
68 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
22 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
112 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
87 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
24 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
23 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warszawa
120 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
61 Uczelnia Lazarskiego Warszawa
123 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warszawa
93 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
88 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
63 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
52 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
10 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
79 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
53 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
55 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warszawa
49 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
15 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
11 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
59 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
51 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
74 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
67 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
69 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
50 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
81 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
37 Uniwersytet Opolski Opole
38 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
66 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
48 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
54 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
60 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
62 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
42 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
12 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
20 Uniwersytet SWPS Warszawa ...
58 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
90 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
30 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
1 Uniwersytet Warszawski Warszawa
7 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
40 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
45 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warszawa
18 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
72 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
107 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
44 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
105 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
110 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
71 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
119 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
98 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warszawa
94 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
96 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warszawa
124 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
97 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
78 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
104 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
64 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
46 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
Legend: Un Unranked

Related resources