Top Private Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Private Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Private Polish Universities ranked by the 2021 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Private Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Private Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
32 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
18 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
31 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
20 Uniwersytet SWPS Warszawa ...
27 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
19 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
44 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
41 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warszawa ...
61 Uczelnia Lazarskiego Warszawa
72 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
71 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
64 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
82 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
78 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
95 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
96 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warszawa
98 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warszawa
94 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
97 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
104 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
107 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
110 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
117 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
112 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
119 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
121 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
105 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
120 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
123 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warszawa
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
124 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
Legend: Un Unranked

Related resources