Top Private Universities in Poland

Top Private Universities in Poland

Introduction

What are the top Private Universities in Poland? uniRank answers this question by publishing a complete list of Private Polish Universities ranked by the 2024 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

uniRank aims to provide a non-academic League Table of the top Private Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Private Universities in Poland


sort by: rank a-z town oldest
filter by: public private non-profit for-profit

# University Town
14 Uczelnie WSB Merito Poznan ...
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
29 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
40 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
43 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
52 Akademia WSB Dabrowa Górnicza ...
62 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
63 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
64 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
77 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
80 Akademia Górnoslaska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
88 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
90 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
93 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
95 Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Bialymstoku Bialystok ...
96 Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie Lublin ...
102 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
103 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
107 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
113 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
114 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
115 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
116 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
117 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
118 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
119 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
120 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
121 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
124 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warsaw
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
Un Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
Legend: Un Unranked + Add University

Country Featured Universities

Unlock your University's potential: spotlight your Institution on UniRank for leads, local recognition and branding. Enquiry now to feature your University here.

Share Private Universities

Interesting? Don't forget to share these Private Universities in Poland with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related Polish University resources


Since 2005, with uniRank's World Universities Search Engine and rankings, you can easily find information about Polish Universities and Colleges and explore higher education opportunities in Europe.

© uniRank since 2005