Top Private Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Private Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Private Polish Universities ranked by the 2020 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Private Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

Top Private Universities in Poland

sort by:
filter by:

# University Town
14 Wyzsze Szkoly Bankowe Poznan ...
19 Uniwersytet SWPS Warszawa ...
23 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
25 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
32 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warszawa ...
34 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
50 Uczelnia Lazarskiego Warszawa
56 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi Lodz
63 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
65 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
66 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
72 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
76 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
78 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
83 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warszawa
84 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
94 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
96 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
100 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warszawa
101 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
102 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
103 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
104 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
112 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
113 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
116 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
118 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa
119 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
120 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
121 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
Legend: Un Unranked

Related resources