Top Universities in Poland

Introduction

This uniRank page features the 2018 Polish University Ranking of 128 officially recognized Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being accredited, licensed and/or chartered by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (Bachelor degrees) and/or postgraduate degrees (Master or Doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional face-to-face, non-distance education format
The uniRank University Ranking aim is to provide a non-academic League Table of all Polish Universities based on unbiased and valid web metrics.

2018 Polish University Ranking and League Table 2018 League Table

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
3 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
4 Politechnika Warszawska Warsaw ...
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
6 Politechnika Wroclawska Wroclaw
7 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
8 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
9 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
10 Uniwersytet Gdanski Gdansk
11 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
12 Politechnika Gdanska Gdansk
13 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
14 Politechnika Poznanska Poznan
15 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
17 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
18 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
19 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
20 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
21 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
22 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
23 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
24 Politechnika Opolska Opole
25 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
27 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
28 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
29 Uniwersytet Lódzki Lodz
30 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
31 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
32 Politechnika Lubelska Lublin
33 Politechnika Bialostocka Bialystok
34 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
35 Politechnika Lódzka Lodz
36 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
37 Politechnika Czestochowska Czestochowa
38 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
39 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
40 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
41 Uniwersytet Opolski Opole
42 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
43 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
44 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
45 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
46 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
47 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw
48 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
49 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
50 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
51 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
52 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
53 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
54 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
55 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
56 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
57 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
58 Akademia Morska w Gdyni Gdynia
59 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
60 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
61 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
62 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
63 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
64 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
65 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
66 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
67 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
68 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
69 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
70 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
71 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
72 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
73 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
74 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
75 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
76 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
77 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
78 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
79 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
80 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
81 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
82 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
83 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
84 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
85 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
86 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
87 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
88 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
89 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
90 Politechnika Koszalinska Koszalin
91 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
93 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
94 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
95 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
96 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
97 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
98 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
99 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
100 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
101 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
102 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
103 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
104 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
105 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
106 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
107 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
108 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
109 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
110 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
111 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
112 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
113 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
114 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
115 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Krakow
116 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
117 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
118 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
119 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
120 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
121 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
123 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
125 Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie Sopot ...
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
Un Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu Wroclaw
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Legend: Un Unranked

Related resources