Poland University Rankings

Top Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Colleges and Universities in Poland? uniRank answers this question by publishing the 2023 Polish University Ranking of 129 Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least three-year bachelor's degrees or postgraduate master's or doctoral degrees
  • delivering courses predominantly in a traditional, non-distance education format

uniRank aims to provide a non-academic League Table of the top Polish Universities and Colleges based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2023 Polish University Ranking


sort by: rank a-z town oldest
filter by: public private non-profit for-profit

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
3 Politechnika Warszawska Warsaw ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
5 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
7 Politechnika Wroclawska Wroclaw
8 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
9 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
10 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
11 Politechnika Gdanska Gdansk
12 Politechnika Slaska Gliwice
13 Politechnika Poznanska Poznan
14 Uczelnie WSB Merito Poznan ...
15 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
17 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw
18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
19 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
20 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów ...
21 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
22 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
23 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
24 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
25 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
26 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
27 Uniwersytet Opolski Opole
28 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
29 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
30 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
31 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
32 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
33 Politechnika Lódzka Lodz
34 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
35 Politechnika Opolska Opole
36 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
37 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
38 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
39 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
41 Politechnika Czestochowska Czestochowa
42 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
43 Politechnika Lubelska Lublin
44 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
45 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich Bydgoszcz
46 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
47 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
48 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
49 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
50 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
51 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
52 Akademia WSB Dabrowa Górnicza ...
53 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
54 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
55 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
56 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
57 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
58 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
59 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
60 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
61 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
62 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
63 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
64 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warsaw
65 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
66 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
67 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
68 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warsaw
69 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
70 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
71 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
72 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
73 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
74 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
75 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
76 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
77 Akademia Górnoslaska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
78 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
79 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
80 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
81 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
82 Politechnika Morska w Szczecinie Szczecin
83 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
84 Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Bialymstoku Bialystok ...
85 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
86 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
87 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
88 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
89 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
90 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
91 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
93 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
94 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
95 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
96 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
97 Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie Lublin ...
98 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
99 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
100 Politechnika Koszalinska Koszalin
101 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
102 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
103 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
104 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
105 Akademia Nauk Stosowanych w Lomzy Lomza
106 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
107 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
108 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
109 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
110 Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chelmie Chelm
111 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
112 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
113 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
114 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
115 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
116 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
117 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
118 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
119 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
120 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
121 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
122 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warsaw
123 Akademia Nauk Stosowanych w Walczu Walcz
124 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
125 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
127 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
Un Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warsaw
Un Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
Legend: Un Unranked + Add University

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Share University Rankings

Interesting? Don't forget to share these 2023 Polish University Rankings with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Related Polish University resources


Since 2005, with uniRank's World Universities Search Engine and rankings, you can easily find information about Polish Universities and Colleges and explore higher education opportunities in Europe.

© uniRank since 2005