Top Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing the 2021 Polish University Ranking of 127 Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2021 Polish University Ranking

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warszawa
2 Uniwersytet Jagiellonski Kraków
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznan ...
3 Politechnika Warszawska Warszawa ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszów
10 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
15 Uniwersytet Lódzki Lodz ...
12 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
25 Politechnika Lódzka Lodz
8 Politechnika Wroclawska Wroclaw
32 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
34 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
36 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
11 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
14 Politechnika Slaska Gliwice
13 Politechnika Gdanska Gdansk
16 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Kraków
18 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
17 Politechnika Poznanska Poznan
29 Politechnika Bialostocka Bialystok ...
31 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa ...
22 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
20 Uniwersytet SWPS Warszawa ...
24 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
30 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
33 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
27 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
21 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn
23 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warszawa
35 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa
19 Akademia Leona Kozminskiego Warszawa
44 Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin
87 Szkola Filmowa w Lodzi Lodz ...
40 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
43 Politechnika Czestochowska Czestochowa
46 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
57 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
55 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warszawa
38 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
41 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warszawa ...
42 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
37 Uniwersytet Opolski Opole
45 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego Warszawa
47 Politechnika Lubelska Lublin
48 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
49 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
54 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
51 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
50 Uniwersytet Morski w Gdyn Gdynia
39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
60 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
52 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw ...
59 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
65 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
58 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
73 Politechnika Koszalinska Koszalin
53 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
61 Uczelnia Lazarskiego Warszawa
56 Politechnika Opolska Opole
66 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
63 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
67 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
62 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kraków
70 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warszawa
102 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
72 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
74 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
81 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
71 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
68 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
80 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków
77 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
69 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
64 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
79 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
75 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
82 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice ...
83 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
78 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Kraków
76 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
84 Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu Wroclaw
86 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
90 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
91 Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
89 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warszawa ...
85 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
88 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
95 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
92 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
93 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
96 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warszawa
98 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warszawa
99 Panstwowa Uczelnia Stanislawa Staszica w Pile Pila
94 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
97 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
101 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
108 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
100 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
104 Wyzsza Szkola Zdrowia w Gdansku Gdansk
103 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Kraków
109 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
106 Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku Gdansk
107 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
111 Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie Ciechanów ...
110 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
115 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Kraków ...
117 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
112 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
116 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
114 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
113 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa
119 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego Olsztyn
118 Akademii Sztuki w Szczecinie Szczecin
121 Bielska Wyzsza Szkola im. Józefa Tyszkiewicza Bielsko-Biala
105 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce
120 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
123 Uczelnia Medyczna im. Marii Sklodowskiej - Curie w Warszawie Warszawa
122 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
124 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
125 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
126 Nadbuzanska Szkola Wyzsza im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach Siemiatycze
127 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego Gdansk
Legend: Un Unranked

Related resources