Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Misj WSB-NLU jest osignięcie unikalnej pozycji w Europie Środkowej poprzez tworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, praktykujcej organizacji akademickiej, prowadzcej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalnoś aplikacyjn, konferencyjn, wydawnicz i doradcz w różnorodnych obszarach tematycznych. Organizacji nie tylko zdolnej sprosta wyzwaniom czasów współczesnych, ale i wyznaczajcej standardy przyszłości.

Creation date: 2011

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 122
Videos: 34
Views: 1,100,201
Average number of Views per video: 32,359

YouTube Channel playlist