Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Kanał Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie).

Creation date: 2013

Subscribe:

YouTube Channel playlist

YouTube Channel stats and engagement

Total number of subscribers: 214
Total number of published videos: 104
Total number of videos views: 158,316
Average number of views per video: 1,522

Report errors