Politechnika Swietokrzyska w Kielcach's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Politechnika Świętokrzyska jest najstarsz i największ publiczn wyższ uczelni w regionie. Jej pocztek sięga 1965 r., kiedy to powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Obecnie uczelnia kształci ponad 11 tysięcy studentów w ramach 17 kierunków i 50 specjalności. Dzięki funduszom unijnym studenci mog zdobywa wiedzę w komfortowo wyposażonych salach wykładowych i naszpikowanych nowoczesnym sprzętem laboratoriach.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 390
Videos: 329
Views: 164,638
Average number of Views per video: 500

YouTube Channel playlist