Politechnika Swietokrzyska w Kielcach's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Politechnika Świętokrzyska jest najstarsz i największ publiczn wyższ uczelni w regionie. Jej pocztek sięga 1965 r., kiedy to powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Obecnie uczelnia kształci ponad 11 tysięcy studentów w ramach 17 kierunków i 50 specjalności. Dzięki funduszom unijnym studenci mog zdobywa wiedzę w komfortowo wyposażonych salach wykładowych i naszpikowanych nowoczesnym sprzętem laboratoriach.

Creation date: 2014

Subscribe:

YouTube Channel playlist

YouTube Channel stats and engagement

Total number of subscribers: 352
Total number of published videos: 305
Total number of videos views: 146,575
Average number of views per video: 481

Report errors