Top Universities in Slovakia

Introduction

This uniRank page features the 2018 Slovak University Ranking of all officially recognized Slovak higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being accredited, licensed and/or chartered by the appropriate Slovak higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (Bachelor degrees) and/or postgraduate degrees (Master or Doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional face-to-face, non-distance education format
The uniRank University Ranking aim is to provide a non-academic League Table of all Slovak Universities based on unbiased and valid web metrics.

2018 Slovak University Ranking and League Table 2018 League Table

# University Town
1 Univerzita Komenskeho v Bratislave Bratislava ...
2 Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava
3 Technická univerzita v Košiciach Košice ...
4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice
5 Žilinská univerzita v Žiline Zilina
6 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica
7 Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Nitra
8 Ekonomická univerzita v Bratislave Bratislava
9 Prešovská univerzita v Prešove Prešov ...
10 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra
11 Technická univerzita vo Zvolene Zvolen
12 Trnavská univerzita v Trnave Trnava
13 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava
14 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava ...
15 Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok ...
16 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bratislava
17 Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne Trencín
18 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Košice
19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava
20 Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica
21 Univerzita J. Selyeho Komárno
22 Paneurópska vysoká škola Bratislava
23 Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle Bratislava ...
24 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Bratislava
25 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Prešov
26 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Skalica
27 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Bratislava
28 Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom
29 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
30 Vysoká škola Danubius Sládkovicovo
31 Vysoká škola bezpecnostného manažérstva v Košiciach Košice
32 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
33 Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica
34 Akadémia médií Bratislava
Legend: Un Unranked Add a University

Related resources