A-Z Universities in Slovakia

Introduction

Which and how many Universities are located in Slovakia? uniRank tries to answer this question by publishing a comprehensive alphabetical list of 32 Slovak higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed or accredited by the appropriate Slovak higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a comprehensive listing, sorted by alphabetical order, of all Slovak Universities, Colleges and other higher-education institutions.

A-Z Universities in Slovakia

sort by:
filter by:

# University Town
20 Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica
29 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
10 Ekonomická univerzita v Bratislave Bratislava ...
32 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
21 Katolická Univerzita v Ružomberku Ružomberok ...
19 Paneurópska vysoká škola Bratislava
9 Prešovská univerzita v Prešove Prešov ...
7 Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Nitra
2 Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava ...
12 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava ...
25 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Skalica
3 Technická univerzita v Košiciach Košice ...
13 Technická univerzita vo Zvolene Zvolen
18 Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne Trencín
11 Trnavská univerzita v Trnave Trnava
16 Univerzita J. Selyeho Komárno
1 Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava ...
4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra
8 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica
5 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice
14 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava
17 Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach Košice
30 Vysoká Škola Bezpecnostného Manažérstva v Košiciach Košice
24 Vysoká škola Danubius Sládkovicovo
31 Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom
28 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Bratislava
26 Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle Bratislava ...
23 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Prešov
22 Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava
15 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bratislava
27 Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave Bratislava
6 Žilinská univerzita v Žiline Zilina
Legend: Un Unranked

Related resources