నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్

country rank  494
world rank  8894

Publish your
uniRank University Ranking

University Overview

Established in 2007, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad is a non-profit public higher-education institution located in the rural setting of the large metropolis of Hyderabad (population range of over 5,000,000 inhabitants), Telangana. Officially recognized by the Department of Pharmaceuticals of the Ministry of Chemicals and Fertilizers of India, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad (NIPER Hyderabad) is a very small (uniRank enrollment range: under-250 students) coeducational Indian higher education institution. National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad (NIPER Hyderabad) offers courses and programs leading to officially recognized higher education degrees such as doctorate degrees in several areas of study. See the uniRank degree levels and areas of study matrix below for further details. This 12 years old Indian higher-education institution has a selective admission policy based on entrance examinations. The admission rate range is 90-100% making this Indian higher education organization a least selective institution. International applicants are eligible to apply for enrollment. NIPER Hyderabad also provides several academic and non-academic facilities and services to students including a library, sports facilities, financial aids and/or scholarships, study abroad and exchange programs, as well as administrative services.

Search Engine New

University Search Engine

search the నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s website

University Location

Address Balanagar
Hyderabad
500 037 Telangana
India
Tel +91 (40) 2307 3741
Fax +91 (40) 2307 3751

Study Areas and Degree Levels


Tip: search for నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s courses and programs with the uniRank Search Engine

Yearly Tuition Range

University Admissions

Gender Men and Women (coed)
International Students Yes, international applicants are welcome to apply for admission
Selection Type Yes, based on entrance examinations
Admission Rate 90-100%
Admission Office NIPER
Mohali 160062
172-2214682-87

Tip: search for నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s admission policy with the uniRank Search Engine

Size and Profile

Student Enrollment under-250
Academic Staff 50-99
Control Type Public
Entity Type Non-Profit
Academic Calendar Semesters
Campus Setting Rural
Religious Affiliation None

Facilities and Services

Library Yes Go to నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s Library
Housing Not reported
Sport Facilities Yes
Financial Aids Yes
Study Abroad Yes
Distance Learning Not reported
Academic Counseling Not reported
Career Services Not reported
Institutional Hospital Not reported

Tip: search for నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s facilities and services with the uniRank Search Engine

Accreditations

Memberships and Affiliations

Not available; please submit a list of official affiliations and memberships to relevant associations and organizations.


Academic Structure

Not available; please submit a list of official first level academic divisions such as faculties, departments etc.Tip: search for నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s faculties or academic divisions with the uniRank Search Engine


Social Media

Online Courses

iTunes U

Not reported


Open Education Global

Not reported


Tip: search for నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, హైదరాబాద్'s online or distance education courses with the uniRank Search Engine


Wikipedia Article

Video Presentation

Not available; please submit an official general video presentation of this higher education institution.


Related Resources

Find out rankings and reviews of all Universities in India

Search for courses and scholarships with the uniRank World Universities Search Engine

Explore a list of all recognized Universities in Asia by country

Errors and Update

Site last updated: Sunday, 19 September 2021