Tallinna Ülikool's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Tallinna Ülikool on uuendusmeelne, oma liikmeid akadeemiliselt rikastav, Eestis hinnatud ning rahvusvaheliselt tunnustatud teaduse ja hariduse keskus. Väärtustame professionaalsust, avatust, kvaliteeti ja ühtsust. Me oleme ülikool inimestest, inimestele. Me usume tänapäeva viimasesse sõnasse, kuid kuulame ajaloo õppetunde. Meile meeldib olla elu keskpunktis, kuid eraldume, kui on vaja süveneda. Loe lisa: https://www.tlu.ee/ -- Tallinn University is an innovative and academically enriching university. It is acknowledged both locally and internationally for its role as a centre for science and education. The mission of Tallinn University is to support the sustainable development of Estonia through research and its application to academic partnership, including the preparation of intellectuals as well as public dialogue in order to facilitate this partnership. See more: https://www.tlu.ee/en

Creation date: 2010

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 1,710
Videos: 1,019
Views: 1,245,317
Average number of Views per Video: 1,222

YouTube Channel playlist