Sisekaitseakadeemia's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Viime neis valdkondades läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakume juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes. Vaata lisa: www.sisekaitse.ee/

Creation date: 2009

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 371
Videos: 91
Views: 373,264
Average number of Views per Video: 4,102

YouTube Channel playlist