National University of Pharmacy's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Вас вітає офіційний канал Національного фармацевтичного університету (м.Харків). Освітній процес в університеті (НФаУ) здійснюється за 6 галузями знань та 8 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «спеціаліст», освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», освітньо-науковим ступенем PhD.

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 603
Videos: 106
Views: 61,145

YouTube Channel playlist