Mykolayiv National University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – найстаріший вищий навчальний заклад півдня України IV рівня акредитації. Заснований 1913 р. як учительський інститут, подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому в 2010 р. надано статус національного. Університет проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», а також здійснює підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. У складі університету функціонують: навчально-науковий інститут історії, політології та права, вісім факультетів (філологічний, механіко-математичний, фізичної культури та спорту, іноземної філології, початкової та дошкільної освіти, педагогіки та психології, економіки, біологічний) та коледж. Навчально-виховний процес здійснюють 34 кафедри. В університеті навчаються студенти за 14 галузями знань, 33 напрямами підготовки та спеціальностями. Д

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 299
Videos: 94
Views: 34,477

YouTube Channel playlist