Istanbul 29 Mayis Üniversitesi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: T.C. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Resmi YouTube Sayfasıdır. T.C. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 0
Videos: 367
Views: 243,363
Average number of Views per Video: 663

YouTube Channel playlist