Univerzitet u Novom Sadu's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Univerzitet u Novom Sadu je najstariji i jedini državni univerzitet u AP Vojvodini, sa tradicijom dugom više od pola veka. Prepoznat je kao jedan od lidera u procesima reformi visokog obrazovanja u regionu. Drugi je po veliini univerzitet u Srbiji sa preko 48 hiljada studenata i 3.400 nastavnika, istraživaa i saradnika na 14 fakulteta u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Somboru. lan je velikog broja međunarodnih organizacija i uspešno uestvuje u mnogobrojnim nauno-istraživakim i drugim projektima, među kojima su i međunarodni programima mobilnosti studenata.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 60
Videos: 25
Views: 8,746
Average number of Views per video: 350

YouTube Channel playlist