Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivaa -- zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogunost realizacije programa razmjene studenata.

Creation date: 2009

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 301
Videos: 367
Views: 239,311
Average number of Views per video: 652

YouTube Channel playlist