Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Contul oficial de YouTube al TUIaşi. Universitatea Tehnic „Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIaşi) este o universitate de cercetare avansat şi educaţie. Misiunea acesteia este s desfşoare activitţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia ctre societate în domeniile fundamentale -- Ştiinţe inginereşti, Arhitectur şi Urbanism --, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea local, la nivel regional, naţional şi internaţional.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 64
Videos: 0
Views: 0

YouTube Channel playlist