Vidzemes Augstskola's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Vidzemes Augstskolas misija ir sniegt mūsdienu zintnes prasībm atbilstošu konkurētspējīgu augstko izglītību, nodrošint zintnes un pētniecības integrciju studiju proces un zinšanu prnesi tautsaimniecīb, t sekmējot Vidzemes reģiona attīstību. Vidzeme University of Applied Sciences is a higher education and scientific research centre whose mission is to foster the development of the Vidzeme Region by offering modern high quality and competitive higher education, by doing research and by successfully cooperating with partners in Latvia and abroad. www.va.lv

Creation date: 2011

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 335
Videos: 304
Views: 159,668

YouTube Channel playlist