Vidzemes Augstskola's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Vidzemes Augstskolas misija ir sniegt mūsdienu zintnes prasībm atbilstošu konkurētspējīgu augstko izglītību, nodrošint zintnes un pētniecības integrciju studiju proces un zinšanu prnesi tautsaimniecīb, t sekmējot Vidzemes reģiona attīstību. Vidzeme University of Applied Sciences is a higher education and scientific research centre whose mission is to foster the development of the Vidzeme Region by offering modern high quality and competitive higher education, by doing research and by successfully cooperating with partners in Latvia and abroad. www.va.lv

Creation date: 2011

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 387
Videos: 279
Views: 153,611
Average number of Views per Video: 551

YouTube Channel playlist