Kazimiero Simonaviciaus universitetas's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Nuo 2012 metų sausio 1 dienos, pakeitęs pavadinim ir vadovybę, Kazimiero Simonaviiaus universitetas įžengė į nauj savo veiklos tarpsnį. Šiuo metu jam vadovauja prof. dr. Arūnas Augustinaitis. Universitetas keiia veiklos kryptį: kuriamos naujos, aktualios studijų programos, plėtojami nauji nacionaliniai ir tarptautiniai partnerystės ryšiai, universitete diegiamos naujos informacinės technologijos, kuriama mokslinių tyrimų bazė. Daugiau informacijos: www.ksu.lt

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 553
Videos: 146
Views: 139,945
Average number of Views per Video: 959

YouTube Channel playlist