Klaipedos Universitetas's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Klaipėdos universitetas šiandien skaiiuoja treijį savo gyvavimo dešimtmetį. Tai vienintelis struktūriškai pilnavertis valstybinis universitetas Vakarų Lietuvoje, kur sutelktas perspektyvus pramonės ir verslo potencialas, plėtojamas jūrinis kompleksas, puoselėjamos savitos kultūrinės tradicijos. Jis įkurtas jūrinės problematikos moksliniams tyrimams ir studijoms realizuoti. Universitete vyrauja mokslinių tyrimų, meninės veiklos ir akademinės veiklos kryptys, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai. Jis formuojasi kaip autonomiškas, modernus mokslo ir studijų židinys.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 2,040
Videos: 215
Views: 1,181,912
Average number of Views per Video: 5,497

YouTube Channel playlist