Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır.

Creation date: 2016

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 1,640
Videos: 112
Views: 168,146
Average number of Views per Video: 1,501

YouTube Channel playlist