Akademie STING's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: AKADEMIE STING je školou s nejdelší tradicí v Brně. Absolvovalo ji více než 3500 absolventů, což je největší poet absolventů soukromé školy na Moravě. Vyuujeme bakalářské i magisterské obory v prezenní i kombinované formě. Pro jít zrovna k nám? Nabízíme úzké propojení s praxí, prospěchová stipendia do výše školného, flexibilní studium, materiály v ceně, mobility ERASMUS+ a další výhody. Přístup a jednání našich akademických pracovníků je profesionální a přátelský. Zaměstnanost absolventů v oboru je vysoká (pohybuje se kolem 98%). Škola si vybudovala dobré jméno a je velmi dobře hodnocena - získala prestižní ocenění “Nejlepší soukromá vysoká škola v eské republice” a “Nejlepší malá a střední firma města Brna”. www.sting.cz

Creation date: 2018

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 1
Videos: 12
Views: 159
Average number of Views per video: 13

YouTube Channel playlist