VŠB - Technická univerzita Ostrava's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dovršila jako pokraovatelka montánního uiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 170 let své existence. Jejích 7 fakult se orientuje především na technické a ekonomické obory. Studenti si vybírají bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat ve formě prezenní i kombinované. https://www.vsb.cz

Creation date: 2011

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 1,340
Videos: 969
Views: 966,373
Average number of Views per video: 997

YouTube Channel playlist