Universiteti i Arteve's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Kanali zyrtar në YouTube i Universitetit të Arteve, Tiranë. Universiteti i Arteve është institucion publik i arsimit të lartë me karakter artistik në Shqipëri, që ofron diplomë Universitare në Muzikë, Arte të Bukura, dhe Art Skenik.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 85
Videos: 17
Views: 7,792
Average number of Views per Video: 458

YouTube Channel playlist