Uppsala Universitet's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2009
Total number of followers: 19,911
Total number of tweets: 7655
Total number of following: 624
Published title: Uppsala universitet
Published description: Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Frågor av myndighetskaraktär hänvisas till registrator@uu.se


Report errors