Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2016
Total number of followers: 444
Total number of tweets: 883
Total number of following: 167
Published title: AWF Katowice
Published description: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Report errors