Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2014
Total number of followers: 421
Total number of tweets: 2365
Total number of following: 122
Published title: Akademia Muzyczna we Wroclawiu
Published description: Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego zajmuje w srodowisku akademickim i artystycznym stolicy Dolnego Slaska znaczace miejsce. #BrzmiDobrze


Report errors