Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2011
Total number of followers: 3,914
Total number of tweets: 2313
Total number of following: 1133
Published title: KUL, John Paul II Catholic University of Lublin
Published description: KUL to jeden z najstarszych katolickich uniwersytetów w Europie Srodkowo-Wschodniej. KUL to tez jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce.


Report errors