Norges idrettshøgskole's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2012
Total number of followers: 2,061
Total number of tweets: 601
Total number of following: 341
Published title: Norges idrettshøgskole
Published description: Norges idrettshøgskole er en vitenskapelig høgskole. Vi har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning i idrettsvitenskap.


Report errors