VID vitenskapelige høgskole's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2015
Total number of followers: 371
Total number of tweets: 237
Total number of following: 710
Published title: VID
Published description: VID har studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø - studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse mm.


Report errors