Liepajas Universitate's Twitter page

Twitter Page Statistics (March 2020)

Total number of followers: 2,096
Total number of tweets: 8202
Total number of following: 613
Published description: Liepajas Universitate ir lielaka augstskola Kurzeme, kura iespejams studet vairak neka 30 studiju programmas.


Report errors