Latvijas Lauksaimniecibas universitate's Twitter page New

Twitter Page Statistics (March 2021)

Year of creation: 2010
Total number of followers: 3,791
Total number of tweets: 12737
Total number of following: 213
Published title: Latvijas Lauksaimniecibas universitate
Published description: Vesturiski LLU veidojusies ka lauksaimniecibas augstakas izglitibas iestade, bet šodien ta izaugusi par daudznozaru profila universitati.


Report errors