Západoceská Univerzita v Plzni's X page

Západoceská Univerzita v Plzni's X (Twitter) page Review

X (Twitter) Page Overview

Published Title

ZU

Published Description

Devět fakult, tyři výzkumná centra, unikátní věda a výzkum, mezioborovost, kreativita - jsme Západoeská univerzita v Plzni.

Creation date

March 2017

Follow buttonX (Twitter) page Stats

Followers

905

Tweets

323


X (Twitter) page feed

Share page

Interesting? Share this X page review with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Related resources

© uniRank since 2005