Univerzita Karlova's X page

Univerzita Karlova's X (Twitter) page Review

X (Twitter) Page Overview

Published Title

Univerzita Karlova

Published Description

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V souasnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni).

Creation date

August 2012

Follow buttonX (Twitter) page Stats

Followers

9,259

Tweets

4,933


X (Twitter) page feed

Share page

Interesting? Share this X page review with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Related resources

© uniRank since 2005