Top Universities in Poland

2017 Polish University Ranking

This webpage provides a Custom Search Engine to search for courses, programs or other higher education-related information provided by officially recognized/accredited Polish Universities, Colleges or other higher education institutions offering at least four-year undergraduate degrees, such as bachelor degrees, and/or graduate degrees in a traditional, non-distance education format. This webpage also includes our exclusive web metrics based 2017 Polish University Ranking , sometime also referred to as League Table, of all Universities in Poland satisfying the above minimum requirements. The aim of our University Ranking, or League Table, is to provide an approximate non-academic ranking of all Polish higher education institutions based on the popularity of their official websites. The ranking is not intended to identify the best Universities in Poland and should not be adopted as the main and only criteria for selecting a higher education institution where to enroll. For a better understanding of our mission and University Ranking Methodology please visit the About Us page. We strongly encourage University representatives to help us by reporting errors or updating, free of charge, their entire University profile.

2017 Polish University Ranking and League Table 2017 Polish Uni Ranking


# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
3 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
4 Politechnika Warszawska Warsaw ...
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
8 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
10 Politechnika Wroclawska Wroclaw
11 Uniwersytet Gdanski Gdansk
12 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
13 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
14 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
15 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
16 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
17 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
18 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
20 Uniwersytet Lódzki Lodz
21 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
22 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
23 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
24 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
25 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
26 Politechnika Lódzka Lodz
27 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
28 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
29 Politechnika Gdanska Gdansk
30 Politechnika Bialostocka Bialystok
31 Politechnika Lubelska Lublin
32 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
33 Politechnika Poznanska Poznan
34 Politechnika Czestochowska Czestochowa
35 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
36 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
37 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
38 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
40 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
41 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
42 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
43 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
44 Politechnika Koszalinska Koszalin
45 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
46 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
47 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
48 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
49 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
51 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
52 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
53 Uniwersytet Opolski Opole
54 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
55 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
56 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
57 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
58 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
59 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw
60 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
61 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
62 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
63 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
64 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
65 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
66 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
67 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
68 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
69 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
70 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
71 Politechnika Opolska Opole
72 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
73 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
74 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
75 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
76 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
77 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
78 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
79 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
80 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
81 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
82 Akademia Morska w Gdyni Gdynia
83 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
84 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
85 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
86 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
87 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
88 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
89 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
90 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
91 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
92 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
93 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
94 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
95 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
96 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
97 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
98 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
99 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
100 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
101 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
102 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
103 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
104 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
105 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
106 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
107 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
108 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
109 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
110 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
111 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
112 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
113 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
114 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
115 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
116 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
117 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
118 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
119 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
120 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
121 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
123 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Krakow
125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
126 Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie Sopot ...
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Un Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu Wroclaw
Legend: Un Unranked Submit a missing Polish University or College