Top Universities in Poland

Introduction

This uniRank page features the 2017 Polish University Ranking of all officially recognized Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being accredited, licensed and/or chartered by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (Bachelor degrees) and/or postgraduate degrees (Master or Doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional face-to-face, non-distance education format
The uniRank University Ranking aim is to provide a non-academic League Table of all Polish Universities based on unbiased and valid web metrics.

2017 Polish University Ranking and League Table 2017 League Table

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
3 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
4 Politechnika Warszawska Warsaw ...
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
7 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
8 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
9 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
10 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
11 Uniwersytet Gdanski Gdansk
12 Politechnika Wroclawska Wroclaw
13 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
14 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
15 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
16 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
17 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
18 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
19 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
21 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
22 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
23 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
24 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
25 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
26 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
27 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
28 Politechnika Lubelska Lublin
29 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
30 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
31 Politechnika Lódzka Lodz
32 Uniwersytet Lódzki Lodz
33 Politechnika Gdanska Gdansk
34 Politechnika Bialostocka Bialystok
35 Politechnika Czestochowska Czestochowa
36 Politechnika Poznanska Poznan
37 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
38 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
40 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
41 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
42 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
43 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
44 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
45 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
46 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
47 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
48 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
49 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
50 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
51 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
52 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
53 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
54 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
55 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
56 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
57 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
58 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
59 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
60 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
61 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
62 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw
63 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
64 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
65 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
66 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
67 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
68 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
69 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
70 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
71 Uniwersytet Opolski Opole
72 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
73 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
74 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
75 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
76 Politechnika Opolska Opole
77 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
78 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
79 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
80 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
81 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
82 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
83 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
84 Politechnika Koszalinska Koszalin
85 Akademia Morska w Gdyni Gdynia
86 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
87 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
88 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
89 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
90 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
91 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
92 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
93 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
94 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
95 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
96 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
97 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
98 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
99 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
100 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
101 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
102 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
103 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
104 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
105 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
106 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
107 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
108 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
109 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
110 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
111 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
112 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
113 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
114 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
115 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
116 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
117 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
118 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
119 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
120 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
121 Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Krakow
122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
123 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
124 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
125 Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie Sopot ...
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Legend: Un Unranked Submit a missing Polish University or College Add a University

Related resources