Vietnam National University, Ho Chi Minh City's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Kênh Youtube chính thức của ĐHQG-HCM. Kênh được quản lý bởi Phòng Thông tin và Truyền thông ĐHQG-HCM Liên hệ: Phòng Thông tin và Truyền thông 523, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Linh Trung, Thủ Đức website: vnuhcm.edu.vn email: info@vnuhcm.edu.vn ĐT: 028 37242160 -1351

Creation date: 2018

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 0
Videos: 35
Views: 130,875
Average number of Views per Video: 3,739

YouTube Channel playlist