Ho Chi Minh City University of Technology's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Vn phòng Đào tạo Quốc tế (Office for International Study Programs - OISP) là đầu mối tuyển sinh, quản lý, vận hành toàn bộ các chương trình Liên kết Quốc tế 2+2, Tiên tiến 4+0, Chất lượng cao 4+0, sau đại học của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM. Mở rộng liên kết đào tạo với các đại học tiên tiến của nước ngoài không chỉ là giải pháp tiếp cận nhanh với công nghệ đào tạo của các nước phát triển để bồi dưỡng – đào tạo đội ngũ giảng viên, để nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là giải pháp đa dạng hóa phương thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Đây là mục tiêu phát triển chiến lược của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM trong quá trình hội nhập quốc tế. --- Vn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM Địa chỉ:·306 Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM Điện thoại: (84-8) 38.654.183 | 016.9798.9798 E-mail: oisp@hcmut.edu.vn

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 25,100
Videos: 573
Views: 5,062,301
Average number of Views per Video: 8,835

YouTube Channel playlist