Thuyloi University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Kênh thông tin hình ảnh của Trường Đại học Thuỷ Lợi. Điều hành và sản xuất bởi đội ngũ cán bộ và cộng tác viên sinh viên trong trường. Đem đến cái nhìn sống động và đầy đủ nhất về các hoạt động trong và ngoài Trường.

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 2,270
Videos: 245
Views: 514,513
Average number of Views per video: 2,100

YouTube Channel playlist