Ho Chi Minh City International University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGTP.HCM (ĐHQT). Tên tiếng Anh: International University - VNU HCMC (IU). Được thành lập nm 2013, ĐHQT là trường ĐH công lập đầu tiên của Việt Nam sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức cho toàn bộ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Hiện tại, trường có 14 chương trình đào tạo đại học, 8 chương trình thạc sỹ và 2 chương trình tiến sỹ. Trong đó có 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN gồm Quản trị Kinh doanh, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện tử truyền thông. Trường đào tạo theo 2 phương thức: Chương trình do ĐHQT cấp bằng (học 4 nm ở ĐHQT) và Chương trình liên kết do trường ĐH đối tác cấp bằng (học 2 nm đầu ở ĐHQT và 2 nm sau ở trường ĐH đối tác) Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Website: www.hcmiu.edu.vn

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 788
Videos: 22
Views: 67,951

YouTube Channel playlist