Lac Hong University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Nm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Đến nm 2012, ngôi trường ấy đã bước sang tuổi 15 với vị thế và những thành tích vang dội rất đáng tự hào. Đại học Lạc Hồng - Số 10 Huỳnh Vn Nghệ - Biên Hoà - Đồng Nai

Creation date: 2011

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 8,110
Videos: 295
Views: 2,699,773
Average number of Views per video: 9,152

YouTube Channel playlist