Vietnam National University, Hanoi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Kênh truyền hình VNU Media giới thiệu các hoạt động trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng của Đại học Quốc gia Hà Nội

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 1,520
Videos: 518
Views: 316,668

YouTube Channel playlist