V. N. Karazin Kharkiv National University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Харківський університет — один із найстаріших університетів Східної Dвропи, заснований у листопаді 1804 році за ініціативи видатного просвітника Василя Назаровича Каразіна. Fсторія університету є невід’ємною частиною інтелектуальної, культурної та духовної спадщини України. Вже понад два століття Каразінський веде активну просвітницьку роботу, здійснює наукові відкриття, удосконалює освітню складову, реалізовує широку програму міжнародного співробітництва, а разом з ним розвивається вища школа Харківщини та України загалом. Університет має давні традиції міжнародного співробітництва, є учасником освітніх та професійних асоціацій, що свідчить про визнання світовою науковою спільнотою вагомої ролі університету у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з різних галузей, а також займає високі позиції у національних та міжнародних рейтингах університетів.

Creation date: 2012

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 688
Videos: 301
Views: 144,126

YouTube Channel playlist