Lugansk State University of Internal Affairs's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Луганський державний університет внутрішніх справ імені. Е.О. Дідоренка запрошує на навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії за спеціальностями:- 081 Право; - 262 Правоохоронная діяльність.

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 329
Videos: 80
Views: 35,103

YouTube Channel playlist