Vinnitsa State Pedagogical University's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — один з університетів у місті Вінниця, який існує з 1912 року. Свою історію він розпочав з невеликого учительського інституту з трирічним терміном навчання, контингент студентів якого не перевищував 100 осіб. Нині тут здійснюється підготовка вчительських кадрів за денною та заочною формами навчання по напрямам, що охоплюють практично усі шкільні предмети. Від 2015 р. очолює ЗВО ректор — Наталія Fванівна Лазаренко. На базі університету щороку проводяться міжнародні, всеукраїнські, обласні науково-практичні конференції, форуми та семінари. Підтримуються наукові зв'язки з 50 закладами вищої освіти України. Кафедри встановили в різних формах творчі зв'язки з ЗВО і провідними науковими центрами понад 20 країн світу. Серед завдань, які держава висунула сучасній освіті, важливе місце належить відродженню й розбудові національної системи освіти.

Creation date: 2018

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 151
Videos: 62
Views: 11,093
Average number of Views per video: 179

YouTube Channel playlist