Istanbul Teknik Üniversitesi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal YouTube Kanalı Istanbul Technical University Corporate YouTube Channel 1773 yılında Mu8hendishane-i Bahr-i Hu8mayun adıyla III. Mustafa Dönemi'nde kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, 240 yıllık geçmişi ile mu8hendislik ve mimarlık u8niversitesi olarak, bilim, teknoloji ve araştırma--geliştirme alanlarında yenilikçi çalışmalarıyla seçkin ve öncu8 bir u8niversitedir. Yu8kseköğretimde du8nya standartlarını kendisine referans almış olan akademik ve idari kadrosu ile misyon ve vizyonunu gerçekleştirme yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. İTÜ eğitimde bu8tu8nsel yaklaşımıyla, bilim ile sanatı, akıl ile kalbi birleştirip, yaratıcı, yenilikçi, farkındalığı yu8ksek, katılımcı, du8nyadaki son gelişmeleri takip eden, u8lkesine ve insanlığa hizmet edecek mezunlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 11,500
Videos: 311
Views: 1,439,890
Average number of Views per video: 4,630

YouTube Channel playlist