Bingöl Üniversitesi's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: http://www.bingol.edu.tr/tr http://www.bingol.edu.tr/en Bingöl Üniversitesi, öncelikle bilimsel faaliyetleriyle birlikte, içinde bulunduğu toplumun gerçeklerinin farkında ve değerleriyle barışık olarak toplumla güçlü ilişkiler kuran, bölgesel kaynakları en ideal biçimde kullanıp sürdürülebilir kalkınmayla birlikte insan odaklı rekabet gücünü artıran, yükseköğretimde çağın gereklerine yönelik adımlar atan ve bilimsel değerleri kendine rehber edinen ve özümseyen bir üniversite olacaktır. Bingöl Üniversitesi, bilimsel prensipler çerçevesinde, bilim insanı olma düşüncesinden ayrılmadan, sürekli sorgulayan, araştıran, değişime ve gelişime inanmışlık duygusu içerisinde, çevresi ve toplumu ile işbirliği yapan, ideal bir nesil ve ideal bir toplum oluşturma gayreti içinde olan bir üniversitedir.

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 374
Videos: 53
Views: 225,853
Average number of Views per Video: 4,261

YouTube Channel playlist